Gyea Nyári Tábor 2018


Az Alapítvány támogatói segítségével szeretne olyan nehéz sorsú gyermekeknek nyári tábort szervezni, akik szülei nem tudják ezt finanszírozni.

A pályázati adatlap letölthető innen.

A résztvevő települések kiválasztására az Alapítvány nyilvános pályázatot ír ki az alábbiak szerint:

A Gyermekétkeztetési Alapítvány pályázata

A Gyermekétkeztetési Alapítvány az alapító okiratában meghatározott feladatával összhangban pályázatot ír ki.

A pályázat célja:

Az Alapítvány támogatói segítségével szeretne olyan nehéz sorsú gyermekeknek nyári tábort szervezni, akik szülei nem tudják ezt finanszírozni.

A résztvevő települések kiválasztására az Alapítvány nyilvános pályázatot ír ki az alábbiak szerint:

A pályázók köre

A jelen pályázati kiírás valamennyi magyarországi településre vonatkozik. Pályázatot kizárólag települési önkormányzatok nyújthatnak be.

A pályázat kedvezményezettjei:

A jelen pályázat kedvezményezettjei azok a szegénysorban élő általános iskoláskorú (6-12 éves) gyermekek, akiket a pályázó település oktatási intézményei jelölnek ki. Egy település 20 gyermek és 4 fő felnőtt kísérő táborozására nyújthat be pályázatot.

 

A pályázatra vonatkozó adatok:

A táborban részt vehet 3 település, azaz 60 gyermek, településenként 4 kísérővel

A nyári tábor időpontja: 2018. július 30.-2018. augusztus 04. (5 éjszaka)

helyszíne: Magyarország, Velence, Ifjúsági Szálló

utazás: vonattal

ellátás: szállás 5 éjszakára, teljes panzióval (első nap vacsorától utolsó nap ebédig, napi háromszori étkezés

programok: a tábornak saját strandja van a velencei tó partján, kirándulások, sportpályák, vetélkedők

 

A gyermekek és kísérőik táboroztatása és utazása (vonatjegy térítés) teljesen ingyenes.

 

 

 

 

A gyermekek kiválasztása:

  • A település családsegítő szolgálata, vagy a helyi oktatási intézmények pedagógusai kijelölik azokat a gyermekeket, akik a pályázat szerinti táborozásra jogosultak lesznek. Egy családból több gyermek is kijelölhető. A kijelölt gyermekek személye a pályázat beadása után csak különleges indokkal és az alapítvány írásos engedélye birtokában változtatható meg. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a táborba kizárólag olyan gyermekeket várunk, akik tudnak kulturáltan viselkedni. Az esetleges táborhelyen okozott károkért a pályázó település vonható felelősségre.

  • Az önkormányzat kiválasztja azokat a kísérőket, akik a táborba kísérik a gyerekeket. Öt gyermekenként 1 fő, tehát 20 gyermek esetében 4 fő felnőtt.

 

A pályázónak vállalnia kell a következőket:

a.       a táborozásra jogosult gyermekek kiválasztását, a szülők értesítését

b.      hogy a település iskolai pedagógusai által megnevezett – legrászorultabb –  gyermekeket választják ki a programra.

c.      olyan személy kijelölését, akik elkísérik a gyermekeket a táborba és vállalják a teljes felügyeletet és felelősséget.

d. olyan személyek kijelölését, akik vállalják a településen a szervezést, az alapítvánnyal való kapcsolattartást.

 

A pályázat beérkezésének határideje:

2018. június 8. péntek 18:00

Pályázat benyújtásának helye, módja:

A pályázatot kizárólag a pályázati űrlap kitöltésével és e-mailben való visszaküldésével lehet benyújtani.

A kiíró sem postán, sem faxon vagy egyéb módon beküldött pályázatot nem vesz figyelembe.

A jelen pályázattal kapcsolatos kommunikációt a kiíró kizárólag e-mail üzenetek vagy telefon útján folytat. A kiíró email címe: dudas.marcsi@gyea.hu, telefon száma: 06 1 283 2510

 

 

A pályázat elbírálása

A határidőig beérkezett, minden adattal kitöltött pályázatok közül a 3 nyertes pályázóról az alapítvány kuratóriuma dönt.

 

Adatközlés és adatvédelem:

A nyertes  pályázó által kijelölt gyermekek (kedvezményezettek) azon adatai, melyek nyilvánosságra hozatalához a gyermekek gyámjai/gondviselői hozzájárultak, (fotók, videók) az alapítvány honlapján és facebook oldalán közlésre kerülnek. Ezen adatlapokat és hozzájáruló nyilatkozatokat kizárólag a nyertes pályázóknak kell kitölteni/kitöltetni és az alapítványnak megküldeni.

A nyertes Önkormányzat törekszik arra, hogy olyan gyermekeket válasszon ki, akiknek  szülei írásos beleegyezésüket adják a gyermek adatainak nyilvánosságra hozatalához.

A pályázók tájékoztatása

A kiíró az alábbi tájékoztatást adja a pályázóknak, akik azt a pályázat benyújtásával magukra nézve kötelezőnek tekintik és elfogadják:

A pályázat kiírója a pályázatok benyújtására előírt határidőt bármikor és bármilyen okból módosíthatja; a pályázók a módosítással, visszavonással vagy elbírálással kapcsolatban a pályázat kiírójával, illetve az abban közreműködőkkel szemben semmiféle igényt nem jogosultak érvényesíteni.

A pályázat kiírója különös fontosságot tulajdonít annak, hogy minden – a feltételeknek megfelelő pályázó – az esélyegyenlőség elve alapján vehessen részt a pályázaton. Ezért a pályázó elutasítását vonhatja maga után a pályázó minden olyan kezdeményezése, amely arra irányul, hogy befolyásolja a pályázat kiíróját a pályázatok értékelése illetve az adományok elbírálása során.

 

 

Budapest, 2018. 05. 23.

Gyermekétkeztetési Alapítvány Kuratóriuma


Fontosabb partnerek

Üzenetek

Donáth László üzenete

Donáth László szerint a gyermeknek teremtettségénél fogva jussa van arra, hogy megkapja a kenyeret és a jó szót. A jó szó is kenyér értékű.
Mindaz, aki kenyeret tud keresni, kenyeret adni, az mindenkinek akit elér, adjon kenyeret, válogatás nélkül, és feltétel nélkül!


Részletek

Gryllus Vilmos üzenete

Gryllus Vilmos szerint, az éhező gyerekeken civil összefogással is lehet segíteni, ehhez áldozatkész emberek kellenek, akik támogatják azokat, akik rászorulnak.


Részletek

Parti Nagy Lajos üzenete

Parti Nagy Lajos szerint, az, hogy Magyarországon gyerekek éheznek, a fennálló rendnek, és a fennálló kormánynak a felelőssége - mindig az éppen fennállóé.


Részletek
Copyright © 2014 Gyermekétkeztetési Alapítvány