A rasszizmus


A rasszizmus a „rassz” szóból ered, aminek jelentése tulajdonképpen „alfaj”, „fajta”; általában az emberi fajon belül szokták használni a mindennapi életben.
Rassz: biológiai értelemben egy adott speciest rasszokra lehet osztani - a felosztás szempontjai sokfélék lehetnek. Genetikai, földrajzi stb. tulajdonságok képezhetik a felosztás alapját. (Ebben az értelemben egyáltalán nem biztos, hogy a homo sapiens rasszokra bontható.) Általánosan fogalmazva: rassznak nevezhetjük élőlények adott típusainak olyan altípusait, amelyek az adott típus jegyeivel és más, a típuson belüli megkülönböztető jegyekkel rendelkeznek.

Rasszizmus: olyan hitekre, cselekvésekre és intézményekre utal, amelyek negatívan különböztetik meg emberek egy adott csoportját, mely csoportot rasszként észlelünk, fogunk fel. A rasszizmus jelentése a rasszok (fajták) téves ismereteken alapuló vagy hátrányos megkülönböztetése, ezen elvek szerinti gondolkodásmód. A rasszizmust – némileg helytelenül – „fajgyűlöletnek” is nevezzük, bár helyesebb volna „fajtagyűlöletet” mondani – biológiai értelemben ugyanis az emberiség egyetlen egységes fajt alkot. Tágabb vagy átvitt értelemben rasszizmusnak nevezhető nemcsak a rasszok, hanem bármiféle többé-kevésbé körülhatárolható embercsoportokkal szembeni negatív megkülönböztetés is.


Fontosabb partnerek

Üzenetek

Donáth László üzenete

Donáth László szerint a gyermeknek teremtettségénél fogva jussa van arra, hogy megkapja a kenyeret és a jó szót. A jó szó is kenyér értékű.
Mindaz, aki kenyeret tud keresni, kenyeret adni, az mindenkinek akit elér, adjon kenyeret, válogatás nélkül, és feltétel nélkül!


Részletek

Gryllus Vilmos üzenete

Gryllus Vilmos szerint, az éhező gyerekeken civil összefogással is lehet segíteni, ehhez áldozatkész emberek kellenek, akik támogatják azokat, akik rászorulnak.


Részletek

Parti Nagy Lajos üzenete

Parti Nagy Lajos szerint, az, hogy Magyarországon gyerekek éheznek, a fennálló rendnek, és a fennálló kormánynak a felelőssége - mindig az éppen fennállóé.


Részletek
Copyright © 2014 Gyermekétkeztetési Alapítvány